DOGOTERAPIA/KYNOTERAPIA

Dogoterapia/Kynoterapia – to naturalna metoda wspomagania w leczeniu i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych, prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę przy pomocy psów odpowiednio do tego celu wyselekcjonowanych i wyszkolonych.

Moje zajęcia

Proponuję zajęcia z udziałem psa:

 • Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej.
 • Dla seniorów, wpływające na poprawę samopoczucia i poprawę kondycji psychicznej.

Moje zajęcia prowadzone są z udziałem suczki rasy golden-retriever Satji.
Satja jest po testach predyspozycji, szkoleniu i egzaminie na Psa Terapeutycznego, który zdała z pozytywnym wynikiem.

Efekty dogoterapii/kynoterapii

 • wzrost samooceny,
 • łatwiejsze nawiązanie kontaktu w grupie,
 • wzrost pewności siebie,
 • obniżenie lub brak poczucia samotności,
 • większa koncentracja,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • usunięcie blokady lęku przed zwierzętami,
 • zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe,
 • może również wpłynąć na wyciszenie zachowań agresywnych, jest jeszcze więcej potencjalnych efektów, nie wszystkie tu zostały wymienione

Formy kyno-dogo

Spotkanie z Psem (SP) zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dziećmi a psem. Nauczyć bezpiecznego zachowania i komunikowania się z czworonogiem.

Edukacja z Psem (EP) zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczające poza ramy SP.

Terapia z Psem (TP) zajęcia mają za zadanie osiągnąć określony cel rehabilitacyjny, dla którego układana jest metodyka w porozumieniu z rehabilitantem lub lekarzem prowadzącym. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).