TERAPIA BEHAWIORALNA PSÓW

Terapia behawioralna jest to modyfikacja naprawcza niepożądanych lub chorobliwych zachowań u zwierząt.
Nadmierne szczekanie, lęk separacyjny, załatwianie się w domu, ucieczki podczas spacerów to częste niepożądane zachowania.
Lęki, fobie, niepokój, nerwice u psa, jak również agresje w stosunku do ludzi i zwierząt, to wszystko problemy zachowań, w których staram się pomóc i stworzyć odpowiedni program terapeutyczny.


Problem z zachowaniem u psa, może być powodem do oddania do schroniska lub porzucenia.
Pomagam zrozumieć i zbudować lepsze relacje człowiek i jego zwierzę
Praca polega na przeprowadzeniu konsultacji z właścicielem i omówieniu problemu.
Należy wziąć pod uwagę podczas zastosowanej terapii potrzeby i możliwości psa.
Bardzo istotna jest współpraca i zaangażowanie.
Jako zoopsycholog i terapeuta zwierząt pomagam zrozumieć właścicielom zwierząt problem jaki ma zwierzę i pracuję nad poprawą i zmianą niepożądanego zachowania.
Staram się pomagać ludziom zobaczyć i przedstawić z perspektywy zwierzęcia problem, dzięki czemu daję szansę jemu, na ponowną akceptację przez właściciela i czerpanie zadowolenia z obcowania z nim.

Konsultację behawioralną przeprowadzam
u siebie w siedzibie Basileus
Luboń ul. Żabikowska 7
Lub w domu właściciela zwierzęcia

Wizyty umawiam telefonicznie 790 796 750
lub e-mail :basileusgrazynajujka@gmail.com