Szkolenie - Podstawowe Posłuszeństwo

Na spotkaniach szkoleniowych właściciele psów mają możliwość zapoznać się z metodami pozytywnego treningu ze swoim psem i metodami motywowania oraz budowania dobrych relacji. Opiekunowie swoich psów na dowiadują się jak zapobiec niepożądanym sytuacjom takim jak:

 • skakanie na ludzi, 
 • gonienie rowerów,
 • oszczekiwanie samochodów,
 • nerwowe lub lękowe zachowanie wobec innych ludzi lub psów itd.

Na spotkaniach przekazywana jest wiedza na temat potrzeb zwierząt, budowania dobrej relacji między opiekunem a jego psem. 

Ważnym elementem komunikacji z psem, jest wiedza właściciela na podstawie, której może odczytać sygnały jakie zwierzę wysyła. Ta wiedza również jest przekazywana w Basileus.

Zakres szkolenia:

 • sygnał neutralny czyli praca nad koncentracją, 
 • „siad”, „leżeć”, (bez rozproszeń i w rozproszeniach),
 • „zostań”, „stój” w kryterium czasu, 
 • „zostaw”, „weź” „puść”, nauka psa samokontroli, 
 • ignorowanie na ziemi leżącego jedzenia,
 • „stop”, – ćwiczenia przechodzenia z aktywności w bierność, 
 • przywołanie „do mnie”,
 • przywołanie awaryjne 
 • chodzenie przy nodze na smyczy i bez smyczy,
 • pozostawanie w miejscu, 
 • trening motywacyjny z psem,
 • propozycje zabaw i aktywności z psem,
 • wstęp do badania weterynaryjnego

Omawiany temat na szkoleniu:
„Pies a sygnały awersyjne i uspokajające”

Zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie.
Odbywają się na Sali treningowej Basileus i na terenie otwartym.