Terapia behawioralna psów

Terapia behawioralna jest to modyfikacja naprawcza niepożądanych lub chorobliwych zachowań u zwierząt. Nadmierne szczekanie, lęk separacyjny, załatwianie się w domu, ucieczki podczas spacerów to częste niepożądane zachowania. Lęki, fobie, niepokój, nerwice u psa, jak również agresje w stosunku do ludzi i zwierząt, to wszystko problemy zachowań, w których staram się pomóc i stworzyć odpowiedni program terapeutyczny.

 
 

Problem z zachowaniem u psa, może być powodem do oddania do schroniska lub porzucenia. Pomagam zrozumieć i zbudować lepsze relacje człowiek i jego zwierzę Praca polega na przeprowadzeniu konsultacji z właścicielem i omówieniu problemu. Należy wziąć pod uwagę podczas zastosowanej terapii potrzeby i możliwości psa. Bardzo istotna jest współpraca i zaangażowanie. Jako zoopsycholog i terapeuta zwierząt pomagam zrozumieć właścicielom zwierząt problem jaki ma zwierzę i pracuję nad poprawą i zmianą niepożądanego zachowania. Staram się pomagać ludziom zobaczyć i przedstawić z perspektywy zwierzęcia problem, dzięki czemu daję szansę jemu, na ponowną akceptację przez właściciela i czerpanie zadowolenia z obcowania z nim.wierząt, to wszystko problemy zachowań, w których staram się pomóc i stworzyć odpowiedni program terapeutyczny.

 
 

Konsultację behawioralną przeprowadzam w siedzibie Basileus – 62-030 Luboń, ul. Graniczna 35 lub w domu właściciela zwierzęcia.